Skip to main content

...z myślą o Sądeczanach

Czysta woda prosto z rur...

Spółka Sądeckie Wodociągi ma za zadanie dostarczać wodę do mieszkańców Nowego Sącza i okolic, a także dbać o jej jakość i smak. W ramach przedsiębiorstwa działa kilka laboratoriów, które na bieżąco monitorują jej parametry. Inspektorzy czuwają nad tym, aby do naszych domów trafiała czysta i smakowo bardzo dobra woda, którą można pić prosto z kranu. To – jak głosi hasło Sądeckich Wodociągów – „Czysta woda prosto z rur”!

Drugim głównym zadaniem spółki jest odprowadzanie, oczyszczanie i kontrola ścieków, a także użytkowanie i remonty obiektów oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.


...z myślą o Sądeczanach

...z myślą o Sądeczanach

UKS "EVAN" wspiera Spółka Sądeckie Wodociągi

UKS "EVAN" wspiera Spółka Sądeckie Wodociągi

Czysta woda prosto z rur...

Czysta woda prosto z rur...

Czary – Mary z wody

Czary – Mary z wody